logo

We have created a awesome theme
Far far away,behind the word mountains, far from the countries

CUSTOMER > 공지사항

공지사항

제목 낫소 렛츠플레이 01 - 축구공 증정 이벤트
작성자 NASSAU
작성일자 2017-12-19
조회수 3537
카테고리 이벤트


LET’S NASSAU PLAY 01
2018 러시아 월드컵 16강 기원

이벤트기간 : 2017. 1. 10   ~    2018. 2. 11

낫소 축구공/풋살공으로 멋진 슈팅 자세, 재미있는 영상, 개인기 등을 자신의 SNS에 올려주세요.


|  이벤트 참여방법  |

1. 본 이벤트 페이지를 SNS에 공유해 주세요.

2. 개인계정 SNS(인스타그램, 페이스북, 카카오스토리 등)
사진이나 영상을 게시 후 낫소 홈페이지 이벤트 게시판에 댓글로 SNS에 올린 URL을 남겨주세요.
추첨을 통하여 푸짐한 경품을 증정해 드립니다. 많은 참여 부탁드립니다.
고급형 낫소 축구공 20명  /  최고급형 낫소 축구공 18명

당첨자 발표 : 2018. 2. 19(월요일) 

추천수 533
SNS 공유하기
nassau1 SNS공유 URL을 댓글로 남겨 주세요 (*스팸방지를 위한 간단한 회원가입 필요*) 2017-12-20 09:16:51
sang1iya https://www.instagram.com/p/BXPuC-2Al2y/ 2018-01-15 20:59:49
hsh3931 http://cafe.naver.com/re4mo/720552 2018-01-16 00:00:20
nassau1 http://cafe.naver.com/re4mo/720423 2018-01-16 10:50:07
nassau1 http://cafe.naver.com/re4mo/720333 2018-01-16 10:50:58
nassau1 http://cafe.naver.com/re4mo/720464 2018-01-16 10:57:04
nassau1 https://www.instagram.com/p/BIkUjBqAuZjlZXtWViwc58UkLdL0BZJyOfCqD00/ 2018-01-16 11:36:49
tprkxk 이벤트 참여합니다~~
https://www.instagram.com/p/BeCF7G0BxeB/
2018-01-17 10:53:33
nassau1 http://cafe.naver.com/re4mo/720726 2018-01-17 11:20:25
nassau1 https://m.cafe.naver.com/ArticleRead.nhn?clubid=13988016&articleid=721256&page=1&boardtype=L&menuid=333 2018-01-17 13:40:21
nassau1 https://www.instagram.com/p/BeCvFxBle8y/?taken-by=ryumingyu10 2018-01-17 16:52:21
nassau1 http://cafe.naver.com/re4mo/721376 2018-01-17 17:53:41
nassau1 https://www.facebook.com/wanhee.cho.5/posts/1583997325023514 2018-01-18 10:33:17
nassau1 http://cafe.naver.com/re4mo/721841 2018-01-18 17:13:32
pjh8479 https://www.instagram.com/p/BeFj2WEDwiI/ 2018-01-18 19:11:58